Ladowanie...

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - TO TAKIE PROSTE MIEĆ PLECY PROSTE

W trosce o zdrowie Państwa dzieci zapraszamy na gimnastykę korekcyjną

Rehabilitacja zazwyczaj kojarzy się z przykrym obowiązkiem. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym nie rozumieją, że ćwiczenia pomagają im odpowiednio się rozwijać.

Dzisiejsze czasy sprzyjają nieprawidłowemu rozwojowi postawu u młodego człowieka. To co do tej pory nie stanowiło takiego zagrożenia, obecnie jest normą: brak ruchu i siedzący tryb życia. Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Mimo to gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. To powoduje, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

Gimnastyka korekcyjna  nie tylko zapewni dzieciom aktywną formę spędzania wolnego czasu, ale przyczyni się także do jakże ważnej profilaktyki wad postawy.

 

Zapraszamy na gimnastykę korekcyjną


Zajęcia odbywają się w Szpitalu Ortopedicum przy ul. Koło Strzelnicy 3


WRZESIEŃ 2013 – CZERWIEC 2014

 
 
Chętnych prosimy o kontakt:

Tel. (012)425 38 51 lub 608 591 107
Mail: recepcja@ortopedicum.pl lub biuro@splint.pl


Kształtowanie prawidłowej postawy ciała jest głównym założeniem gimnastyki. Niezwykle ważnym elementem jest także utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała. Tego chcemy nauczyć naszych najmłodszych pacjentów. Ta forma ruchu ma jeszcze szereg innych założeń i zadań zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych:


Cele gimnastyki korekcyjnej:


•     pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
•     korygowanie zaburzeń statyki ciała,
•     wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
•     rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
•     wyrównywanie odchyleń postawy,
•     wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy,
•     przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
•     zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
•     uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
•     stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich
•     stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
•     poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.


Zadania dydaktyczne:


•    pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego,
•    osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
•    wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
•    poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
•    zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy, opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami dotyczącymi poszczególnych wad postawy.


Zadania wychowawcze:


•    kształtowanie potrzeby samokontroli,
•    świadome uczestnictwo w zajęciach,
•    odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,
•    samokontrola,
•    czynny wypoczynek,
•    aktywne spędzanie czasu wolnego,
•    higiena osobista,
•    współpraca w grupach i ze współćwiczącym,
•    higieniczny tryb życia,
•    samoocena własnej postawy ciała.


Gimnastyka korekcyjna jest niezwykle ważnym elementem aktywności ruchowej. Świat dzieci jest światem niezwykle barwnym i ciekawym. Dlatego  staramy się by program zajęć jak najbardziej zainteresował uczestników. Dobieramy stosowne metody ćwiczeń, tak by w jak największym stopniu zachęcić uczniów do udziału w zajęciach. Przeprowadzamy je w możliwie atrakcyjny  sposób by chętnie uczestniczyły w zajęciach.  Stosowane przez nas metody to m.in.:

 
Gry i zabawy ruchowe

Z pewnością jednym z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania dzieci są gry i zabawy ruchowe. W śród nich wymienić można: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementami czworakowania stosowane w celu wzmocnienia mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa i pasa barkowego.  Zabawy rzutne, skoczne, bieżne, które rozwijają nie tylko szybkość, skoczność, zwinność, ale wpływają także na stany emocjonalne i cechy charakteru takie jak odwaga, ambicja.


Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą naśladowczą i zadaniową ścisłą

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne (ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione, ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone-dotyczy mięśni karku, obręczy barkowej, biodrowej, kończyn dolnych, stóp, mięśni grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, pośladków). Stosowane są w pozycjach skorygowanych powodujących samorzutną korekcję postawy ciała, sprzyjają także kształtowaniu prawidłowego nawyku posturalnego.Metoda DoboMed


Metoda zaproponowana przez prof. Krystynę Dobosiewicz zwana DoboMed jest propozycją zachowawczego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa opierającą się na patomechanizmie bocznych skrzywień kręgosłupa. Metoda ta, skupia się także na zachowawczym leczeniu  towarzyszącym skoliozom deformacjom tułowia oraz wynikających z tego ograniczeniom funkcji układu oddechowego.


Kinesiology Taping


Kinesiology Taping to jedna z nowszych terapii mających zastosowanie w rehabilitacji. Terapia ta, to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych. Adresatem terapii może być każda osoba u której testy wskazują na możliwość redukcji objawów. W rehabilitacji wad postawy szczególne zastosowanie ma technika korekcyjna, która w sposób bierny koryguje wadę przez 24 godziny na dobę. W związku z tym technika ta wykorzystywana będzie w sposób ciągły mimo zakończenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.


PNF (Proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie)


to jedna z uznanych na świecie metod dających możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny. Jedną z zasad wykorzystywanych w koncepcji PNF jest zastosowanie wzorców ruchowych, czyli ruchów o ściśle określonym przebiegu. Metoda ta jest niezwykle pomocna przy leczeniu skrzywień kręgosłupa, ale nie tylko.
 
W ramach gimnastyki korekcyjnej gwarantujemy:
•    Badanie postawy i diagnostyka
•    Godzinne zajęcia
•    Konsultacje z rodzicami
•    Prowadzenie dokumentacji medycznej
•    Kontrola postępów rehabilitacji
•    Instruktaż dla dzieci i rodziców

Szpital ortopedyczny - operacje z zakresu ortopedii: endoproteza biodra, operacje biodra, endoproteza kolana, operacje kolana. Poradnia ortopedyczna i rahbilitacja